Systémové dosky pre podlahové kúrenie

Táto vrstva musí okrem izolačných vlastností spÍňať aj d'alšie požiadavky, ktoré vyplývajú z bezpečnej a spol'ahlivej prevádzky vykurovacej podlahy. Ide najmä o dostatočnú pevnosť a malú stlačiteľnosť požadovaného materiálu. Vytvára sa najmä z polystyrénových tabúl', prekrytých hydroizolačnou fóliou proti zatečeniu do škár. Podl'a umiestnenia podlahy je navrhovaná hrúbka izolácie 20 až 60 mm.

Akustickú a tepelnú izoláciu dodávajú výrobcovia aj ako základnú dosku podlahového vykurovacieho systému. Vonkajšie hrany dosky sú profilované. Pri ukladaní vrstvy do seba pevne zapadajú a vytvárajú súvislú izolačnú vrstvu bez škár. Preto nie je potrebná d'alšia vrstva (fólia) a nevznikajú zvukové mosty.


Akustická a tepelná izolácia sa projektujú podľa požiadaviek noriem o tepelnej a akustickej ochrane budov. Ako izolačný materiál sa používajú vypeňované plasty alebo vláknité izolácie:

- polystyrénové dosky PS 20 alebo 30 SE.
- polystyrénové dosky PST SE (akustická izolácia),
- dosky z tvrdeného polystyrénu,
- dosky z tvrdeného polyuretánu
- polyetylénová pena vysokej hustoty ako akustická izolácia.

Ich hustota má byť 20 kg.m-3, stlačitel'nosť nesmie prekročiť 5 mm. Podľa vyhlášky o tepelnej ochrane by sa mali vykurovacie podlahy, ktoré ohraničujú priestory s podstatne nižšou vnútornou teplotou vybavit' izoláciou tak, aby súčinitel' prechodu tepla zodpovedal požiadavku k = 0,45 W.m-2.K-1.


Pri podkladaní tepelnej a akustickej izolácie je bezpodmienečne potrebné zabezpečit', aby tepelná izolácia, pozostávajúca z viacerých vrstiev, obsahovala iba jednu vrstvu akustickej izolácie, pretože dvojmo položená akustická izolácia by svojou poddajnosťou (asi 3 až 4 mm na vrstvu) mohla viest' k zlomeniu vykurovacieho betónu, čo môže mať za následok poškodenie podlahového vykurovania. 

Tepelná izolácia pod vykurovacou podlahou by mala byť z tvrdej tepelnoizolačnej peny. Najúčelnejšie sú tabule z penového polystyrénu alebo z tvrdého polyuretánu. Nepodpivničené priestory treba pred uložením tepelnej izolácie dôkladne izolovať proti prenikaniu zemnej vlhkosti. Treba dat' pozor na penetračné nátery a na nátery na báze cyklických zlúčením a rozpúšťadiel , ktoré spôsobujú deštrukciu polystyrénovej peny. V tomto prípade ako izolácia vyhovuje gumoasfalt so sklotextilom.

Ako tepelné izolácie sú vhodné aj matrace alebo tvrdé tabul'e na báze minerálnych vlákien. Tu však treba počítať s určitou stlačitel'nosťou pri montáži (ušl'apanie). Táto skutočnosť sťažuje montáž rúrok pomocou špeciálnych príchytiek. Pri betónovaní pretekajúca zámesová voda spôsobuje stratu elasticity tepelnoizolačnej rohože. Aj preto by betónová zmes mala byť zavlhlá pri spracovaní.

Možno však aplikovať aj iné materiály, napr. expandovaný perlit ľahko premiešaný s vápenným mliekom vo vyschnutom stave dobre nahradí tvrdé organické peny. V podstate vyhovuje hocijaká tepelná izolácia, ktorá rešpektuje, pri zachovaní prijatel'nej hrúbky vrstvy, požiadavku maximálne 15% prenosu tepla smerom dole.


Porovnať výrobok (0)


Systémová doska pre podlahové vykurovanie, 58 mm

Systémová doska pre podlahové vykurovanie, 58 mm

Systémová izolačná polystyrénová doska UHP55 so zvýšenou tvrdosťou pre podlahové vykurovanie. Alter..

6,54€ Bez DPH: 5,45€

Systémová doska pre suché podlahové vykurovanie, 30 mm

Systémová doska pre suché podlahové vykurovanie, 30 mm

Systémová izolačná polystyrénová doska UHPD pre suché podlahové vykurovanie. Pre veľmi vysoké zataže..

4,10€ Bez DPH: 3,42€

Systémová doska pre podlahové vykurovanie, 36 mm

Systémová doska pre podlahové vykurovanie, 36 mm

Nižšia systémová izolačná polystyrénová doska UHP53 pre podlahové vykurovanie.Alternatívny názov/kód..

4,86€ Bez DPH: 4,05€

Systémová doska pre podlahové vykurovanie, 44 mm

Systémová doska pre podlahové vykurovanie, 44 mm

Systémová izolačná polystyrénová doska UHP300 pre podlahové vykurovanie.Systémová doska UHP 300 je v..

5,53€ Bez DPH: 4,61€

Systémová doska pre podlahové vykurovanie, 53 mm

Systémová doska pre podlahové vykurovanie, 53 mm

Systémová izolačná polystyrénová doska UHP52 pre podlahové vykurovanie s PS tvrdou fóliou. Pre veľmi..

14,59€ Bez DPH: 12,16€

Roznášací plech pre suché podlahové vykurovanie

Roznášací plech pre suché podlahové vykurovanie

Roznášací plech UHPS do polystyrénu pre suché podlahové kúrenie. Vkladá sa do polystyrénu. ..

2,52€ Bez DPH: 2,10€

Systémová doska pre podlahové vykurovanie, 1 mm

Systémová doska pre podlahové vykurovanie, 1 mm

Tvrdený izolačný plast, doska UHP50 pre podlahové vykurovanie s PS tvrdou fóliou.  Rozmer ..

8,69€ Bez DPH: 7,24€

Systémová doska s textíliou UHP 302 FP

Systémová doska s textíliou UHP 302 FP

Systémová polystyrénová doska UHP 302FP pre podlahové vykurovanie pokrytá laminátovou polypropylénov..

4,67€ Bez DPH: 3,89€

Separačná fólia 601001H

Separačná fólia 601001H

Separačná fólia 601001H pre podlahové vykurovanie z metalickej polypropylénovej fólie s rastrom..

1,14€ Bez DPH: 0,95€

Zobrazenie 1 až 9 z 9 (1 stránok)