Potrubia

V posledných rokoch sa u nás začína používať viacvrstvové potrubie, t.j. potrubie zložené z nerovnakých materiálov. Viacvrstvová rúrka sa skladá zo základnej plastovej rúrky, hliníkového plášťa s pozdlžnym zvarovaným švom a ochrannej plastovej vrstvy. Dobrú súdržnost' oboch plastových vrstiev s hliníkovou fóliou zabezpečuje špeciálna priľnavá vrstva.

Kombinované rúrky kompenzujú handicap plastových rúrok vzhľadom na teplotnú dĺžkovú rozťažnost'. Hodnoty teplotnej dĺžkovej rozt'ažnosti sa približujú k hodnotám uvádzaným pre hliník, napr. firmy uvádzajú hodnotu 0,025 mm.m-1.K-1. Ďalšou výhodou je, že potrubie môže byť uchytené vo väčšej vzdialenosti, lebo priehyb po naplnení vodou je menší. Tieto potrubia sa vyznačujú pomernou tuhosťou , ale súčasne si zachovávajú značnú ohybnosť. Viacvrstvové potrubia sa spájajú mechanicky alebo polyfúznym zváraním s tvarovkou. Pred zváraním treba odstrániť všetky vrstvy až na základnú plastovú rúrku.


VLASTNOSTI PLASTOV

Medzi vlastnosti plastov, ktoré by sme si mali rozhodne povšimnúť, patrí teplotná odolnosť, horl'avosť, nasiakavosť, elektrická vodivosť, tepelná vodivosť a teplotná rozt'ažnosť. Teplotná hranica, za ktorou sa polymér topí a mäkne bez zmeny štruktúry, je hranica teplotnej odolnosti. Keby sme plast d'alej tepelne zaťažovali, došlo by k zmene mechanicko-fyzikálnych vlastností a postupne aj k degradácii polymérov a tým k ich znehodnoteniu. Ak posudzujeme teplotnú odolnosť potrubí určených na inštaláciu vo vykurovaní, mali by sme sa čiastočne istiť, lebo pri nesprávnom zváraní dochádza k čiastočnej degradácii lokálnym prehriatím.

Na zamedzenie alebo zmiernenie stárnutia plastov sa do polymérov pridávajú stabilizátory, pigmenty a antioxidanty. Procesom stárnutia rozumieme prebiehajúce nezvratné zmeny mechanických vlastností plastov, ktoré sú podmienené pôsobením kyslíka, teploty a UV žiarením. Stárnutie prebieha oproti teplotnej degradácii pomaly.

Korózia plastov sa najskôr prejavuje vo vnútri plastov a neskôr aj na povrchu. Korózia plastov sa prejavuje zmenou zloženia a zmenou vlastností plastov. Zmena je zapríčinená pôsobením chemických a fyzikálnych vplyvov. Negatívny vplyv môžu mat' takisto niektoré kovové materiály, ako je med', kobalt a ich zliatiny. Pri styku kovu s niektorými plastmi dochádza k termooxidácii, ktorá je katalyzovaná kovovými iónmi a prejavuje sa narušením štruktúry plastov. Z tohto dôvodu treba používať spojky a prechodky s vhodnou povrchovou úpravou, odporúčané výrobcom plastového potrubia. Vznikom drobných trhlín sa prejavuje korózia plastov pri napätí. Pri plastových výrobkoch nemusíme brať do úvahy zmeny rozmerových tolerancií a zmeny mechanických vlastností vplyvom pôsobenia vlhkosti.

Plasty sú nezmáčavé a ich nasiakavost' a navíhavosť sú vel'mi nízke. Plasty všeobecne pokladáme za izolanty, nie sú elektricky vodivé. Inou skutočnosťou je, že pri plastových potrubiach, ktorými sa dopravujú sypké materiály alebo plyny, sa objavuje výboj statickej elektriny. Povrchový odpor sa pohybuje okolo hodnoty 1O14Q a závisí od stupňa znečistenia povrchu a od percenta vlhkosti vzduchu.


Porovnať výrobok (0)


PEX-Al-PEX potrubie 16 x 2 mm

PEX-Al-PEX potrubie 16 x 2 mm

Plastohlinikové potrubie na vodu, kúrenie a podlahové vykurovanie. Potrubie obsahuje vnúto..

0,65€ Bez DPH: 0,54€

PEX-Al-PEX potrubie 20 x 2 mm

PEX-Al-PEX potrubie 20 x 2 mm

Päťvrstvová plastohliniková rúra pex-al-pex je určená na: rozvody teplej a studenej vody, kúren..

1,02€ Bez DPH: 0,85€

PEXa potrubie 17 x 2 mm

PEXa potrubie 17 x 2 mm

PEXa potrubie 17 x 2 mm.Potrubia PEX-AL-PEX (alebo Al-PEX) alebo viacvrstvové potrubia sú vyrobené z..

0,98€ Bez DPH: 0,82€

PEXa potrubie 20 x 2 mm

PEXa potrubie 20 x 2 mm

PEXa potrubie 20 x 2 mm.Potrubia PEX-AL-PEX (alebo Al-PEX) alebo viacvrstvové potrubia sú vyrobené z..

1,46€ Bez DPH: 1,22€

PE-RT potrubie 16 x 2 mm

PE-RT potrubie 16 x 2 mm

PE-RT potrubie 16 x 2 mm.Polyetylén sa úspešne používa na bezpečný rozvod pitnej a odpadovej vody, n..

0,98€ Bez DPH: 0,82€

PE-RT potrubie 20 x 2 mm

PE-RT potrubie 20 x 2 mm

PE-RT potrubie 20 x 2 mm.Polyetylén sa úspešne používa na bezpečný rozvod pitnej a odpadovej vody, n..

1,61€ Bez DPH: 1,34€

PB potrubie 16 x 2 mm

PB potrubie 16 x 2 mm

PB potrubie 16 x 2 mm.Polyetylén sa úspešne používa na bezpečný rozvod pitnej a odpadovej vody, nebe..

1,01€ Bez DPH: 0,84€

PB potrubie 20 x 2 mm

PB potrubie 20 x 2 mm

PB potrubie 20 x 2 mm.Polyetylén sa úspešne používa na bezpečný rozvod pitnej a odpadovej vody, nebe..

1,22€ Bez DPH: 1,02€

Zobrazenie 1 až 8 z 8 (1 stránok)