Návod na montáž

Obecný návod na inštaláciu elektrického podlahového kúrenia

1. Připojení topné rohože musí být provedeno pouze osobou s příslušnou kvalifikací a oprávněním.
2. Topná rohož musí být při montáži chráněna před nadměrným napětím a tahem.
3. Podklad pod topnou rohoží musí být čistý, bez ostrých hran a předmětů.
4. Připojení topné rohože musí být provedeno dle platných norem.
5. Topnou rohož provozujte pouze s termostatem s podlahovým teplotním senzorem nebo podlahovým a prostorovým senzorem.
6. Topná rohož se nesmí zkracovat, prodlužovat a být namáhána v oblasti studené spojky ( spojení topného
a přívodního kabelu ). Topné kabely se nesmí dotýkat, křížit a porušovat.
7. Nedoporučuje se topnou rohož instalovat při teplotě nižší než +5°C.
8. Neinstalujte topnou rohož pod pevně zastavěné plochy s nedostatečným odvodem tepla ( pod vany, sprchové kouty, ) může dojít k přehřátí.

 

OBECNÝ NÁVOD K INSTALACI
PŘED INSTALACÍ TOPNÉ ROHOŽE SI PROSÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE MONTÁŽNÍ NÁVOD.

 

1.Změřte místnost a zakreslete kladecí plán položení pásů topné rohože na plochu. Nezapomeňte vynechat zastavěné plochy (vana, WC ...).
2.Vytvořte drážku pro umístění instalační trubice na teplotní senzor. Konec instalační trubice by měl být pečlivě utěsněn a zaveden do vytápěné plochy, min. však 50cm od stěny.
3.Před pokládkou topné rohože změřte ohmický odpor, ten by měl odpovídat hodnotě uvedené na štítku topné rohože s odchylkou -5 až +10%. Změřený izolační odpor by měl vykazovat nekonečno.
4.Přívodní vodič topné rohože protáhněte instalační trubicí do termostatu (nebo připojovací krabice).
5.Začněte s pokládkou topných rohoží na plochu dle kladečského plánu. Dodržujte přitom následující pokyny: Topné rohože se nesmí překrývat ani dotýkat. Vzdálenosti mezi topnými pásy by neměly být větší ( nebezpečí studených míst ) ani menší ( nebezpečí přehřátí ) než je rozteč topných kabelů na topné rohoži. Plochu vykrýváme pásy topných rohoží tak, že vždy nastřihneme skelnou tkaninu, na které je upevněn topný kabel, a zbylý pás otočíme souběžně s prvním a tak pokračujeme až do konce. Viz příloha: „snadná pokládka topných rohoží.“ NESMÍME PŘESTŘÍHNOUT KABEL !!!
6.Topné rohože pokládejte pokud možno tak, aby topný kabel byl směrem vzhůru a lepící strana směrem k podlaze, tak bude zajištěna co nelepší fixace k podkladu. Při nedostatečné přídržnosti můžeme topné rohože fixovat přes skelnou tkaninu sponkami, stavebním lepidlem a lepidlem s tavnou pistolí. NESMÍME FIXOVAT SAMOTNÝ KABEL !!! Bude-li plocha zalívána samonivelační hmotou, měla by být topná rohož přichycena po 20-25 centimetrech flexibilním stavebním lepidlem, jinak může dojít k vyplutí topné rohože na povrch.
7.Po položení topné rohože změřte znovu ohmický odpor, abyste se ujistili, že nedošlo k mechanickému porušení kabelů.
8.Dlažbu lepíme flexibilním stavebním lepidlem. Spárujeme flexibilní spárovací hmotou.
9.Regulaci zapojujte dle schématu k danému typu termostatu. Podlahový teplotní senzor zasuňte až na konec instalační trubice.
10.Uvedení do provozu může být provedeno až po úplném vyzrání stavebních hmot. ( beton, anhydrit, stavební lepidlo )!

 

Tabuľa hodnôt:


V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.